2 акта са издадени от РИСОВ – Варна през декември в размер на 8200 лева

За констатирани административни нарушения по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) от РИОСВ са съставени, връчени 2 акта. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите във Варна. От там допълват, че от директорът на РИОСВ са издадени две наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени две имуществени санкции в размер на 8 200 лева.
Един акт е прекратен с резолюция за прекратяване на административно-наказателна преписка, поради това, че според от събраните доказателства не е доказано по безспорен начин, вмененото нарушение, а именно – горене на опасни отпадъци, съгласно изискванията на закона, поради което същото не може да бъде вменено във вина на дружеството.

Събраните суми през месец декември от РИОСВ-Варна по наложени санкции от ЗЗОС са 14285,61 лв. 80% от сумата в размер на 11428,48 лв. са за общини.

От тях 10827,84 са преведени през м.декември на следните общини: Варна – 319,20 лв., Генерал Тошево – 267,04 лв., Девня – 2219,20 лв., Добрич – 96,80 лв., Долни чифлик – 1288,00 лв. и Провадия – 6637,60.

Останалите 600,65 лв. ще бъдат преведени през м.януари 2020 г. на община Добричселска – 548 лв. и на община Тервел – 52,65 лв.

Наложени са 2 текущи санкции за констатирано наднормено замърсяване на компонентите на околната среда, в общ размер на 59 лв/мес.

Няма наложени санкции на оператори на инсталациии за неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни.
Десислава ВАСИЛЕВА