2 146 души в област Търговище са сменили личния си лекар през месец юни

2 146 души в област Търговище са сменили личния си лекар през месец юни, като за 116 здравноосигурени изборът е първичен. Това съобщиха за Радио „Фокус“- Шумен от Районната здравноосигурителна каса в Търговище. Най- голям е броят на хората, сменили общопрактикуващия си лекар в община Попово- 978, следвана от община Търговище- 770. В община Опака смяна са направили 191 души, в община Омуртаг-176 и в община Антоново-28. През месец юни 2016 година от правото си да променят постоянния избор на личен лекар са се възползвали 2 437 лица, като от тях само за 64 е извършен първичен избор. По- големият брой лица през периода се дължи на факта, че двама общопрактикуващи лекари са прекратили договора си с РЗОК- Търговище и техните пациенти са се насочили към други лекари. Значително по- малко е броят на лицата променили своето джи пи през декември 2016 година- 1 482, като за 93 е направен първичен избор. Като най- чести причини за смяната на личен лекар, които гражданите споделят в разговор в приемната на РЗОК е неудовлетворение от оказаната медицинска помощ, затруднен достъп до личния лекар и промяна в адресната регистрация на лицата. Към юни 2017 година лицата, избрали общопрактикуващ лекар на територията на област Търговище са 124 343, като от тях броят на неосигурените е 31 627 или 25%. За сравнение през 2016 година лицата с избор на ОПЛ е 125 08, като от тях неосигурени са 31 258 или отново близо до 25%. Следващата промяна в избора на личен лекар може да се осъществи през месец декември. Извън този период, постоянен избор се прави само при смяна на адрес при съответния ред. Лицата, временно пребиваващи за срок от един до пет месеца извън здравния район, в който са осъществили постоянен избор, могат да направят временен такъв с регистрационна  форма за временен избор. След изтичане на петмесечния срок, изборът им автоматично се връща към постоянно избрания от тях личен лекар, утониха от ръководството на РЗОК- Шумен.

Ивелина ИВАНОВА