20 проверки са извършени от служителите в отдел ”Медицинска паразитология” за изминалата седмица във Варна

20 проверки са извършени от служителите в отдел ”Медицинска паразитология” за изминалата седмица във Варна. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Регионалната здравна инспекция в града. 11 проверки са направени в детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и оказана методична помощ. Други 4 проверки са извършени в здравни кабинети към детски заведения по отношение документация за прием и профилактични паразитологични изследвания.
5 проверки са направени в Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по отношение противопаразитна дейност, лечебни заведения, корабни агенции и оказана методическа помощ.
Няма наложени административни санкции.
Десислава ВАСИЛЕВА