20 проверки са извършили служители на отдел „Противоепидемичен контрол“ към РЗИ – Варна през последната седмица

20 проверки са извършили служители на отдел „Противоепидемичен контрол“ към РЗИ – Варна през последната седмица. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Варна. За периода от 8 до 14 февруари е направена 1 инспекция в амбулатории за индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ, 3 в амбулатории за специализирана медицинска помощ, както и 9 в амбулатории за дентална помощ. Осъществени са 8 проверки в медицински центрове в града, 9 в болнични заведения, 2 в медико-диагностични амбулатории и 3 в детски заведения. За същия период, служителите в отдел „Медицинска паразитология” са извършени 28 броя проверки в детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, 10 за оказана медицинска помощ, 2 в здравни кабинети към детски заведения по отношение документация за прием и профилактични паразитологични изследвания. Направени са и 16 проверки в амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по отношение противопаразитната дейност, лечебни заведения, корабни агенции и оказана методична помощ. Няма наложени административни санкции след посещението на служителите от РЗИ – Варна.

Бояна АТАНАСОВА