20 работодатели са санкционирани през ноември от „Инспекция по труда“-Велико Търново

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Велико Търново. 20 работодатели са санкционирани през ноември от „Инспекция по труда“-Велико Търново. Това каза по време на пресконференция инж. Невена Стефанова, директор Дирекция „Инспекция по труда“-Велико Търново, предаде репортер на Радио „Фокус“-Велико Търново. Тя уточни, че преобладават санкционираните работодатели за нарушения на трудовите правоотношения. „Анализът на констатираните нарушения през този месец спрямо същият на 2015 г. очертава, че е намалял броя на общо констатираните нарушения, увеличил се е относителния дял на нарушенията по трудовите правоотношения за сметка на намаляването на относителния дял на нарушенията по безопасните и здравословни условия на труд и се е запазил относителния дял на нарушенията свързани с фирмената организация при осигуряването на подходящи условия на труд, така че той да е здравословен и безопасен. Отчитаме и намаление в относителния дял на нарушенията свързани с    нормите за безопасността на работното оборудване, технологичните процеси и хигиената на труда, както и в относителният дял на нарушенията по възникване на трудовите правоотношения и заплащането на труда“, заяви инж. Стефанова. Тя поясни, че през ноември 2016 година рязко са се увеличили нарушенията на работодателите, които са погазили нормите, закрилящи труда на лицата с намалена работоспособност и на трудоустроените лица. „За месеца са постъпили 11 сигнала на граждани срещу работодатели за допуснати нарушения на трудовото законодателство. За всички постъпващи в инспекцията по труда сигнали за нарушения на трудовото законодателство контролните органи образуват производства, извършват проверки в обектите на работодателите и предприемат предвидените от закона мерки, включително и санкциониране на работодателите – нарушители. Инспекцията по труда няма правно задължение да уведоми писмено за резултатите от проверката подателя на сигнала, ако той е анонимен или няма правен интерес“, каза инж. Стефанова.

Рени ПЪРВАНОВА