203 младежи на възраст до 29 години от Варна и областта са устроени на работа през месец август

203 младежи на възраст до 29 години, както и 108 продължително безработни лица, които са с регистрация в бюрата по труда над 1 година, са устроени на работа във Варна и областта през месец август. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Божидар Михайлов, директор на Регионалната служба по заетостта във Варна. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 75 лица.

Божидар Михайлов посочи, че през месеца в бюрата по труда от областта са заявени 1250 работни места. На първичния пазар са обявени 1044 работни места. Най-голямо е търсенето на кадри в сферата на образованието предвид началото на учебната 2017-2018 година. По-голям брой работни места са обявени и в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”. Значително е търсенето на работна ръка за строителството, преработващата промишленост, търговията. По насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта за заявени 17 работни места. По програми за заетост за обявени 28 работни места, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 161 работни места.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА