214 деца от 10 учебни заведения от област Велико Търново участваха в детски празник “Ваканция здравей! Да играем безопасно!“

Велико Търново. 214 деца от 10 учебни заведения от област Велико Търново участваха в детски празник “Ваканция здравей! Да играем безопасно!“. Забавлението се проведе в Голяма зала на Общината, като с него  приключи работата на полицейските служители в учебните заведения по Националната програма „Полицията в училищата“, за учебната 2018 – 2019 г., предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Децата имаха възможност да покажат какво са научили през учебната година, като се включиха във викторина с въпроси, свързани с работата на полицията, безопасните места за игра, телефон 112 – как и кога се използват, вечерния час и други. Всички правилно отговорили получиха подаръци и лакомства. „Целта на събитието да постави един своеобразен край на учебната година, както и да се проверят знанията на учениците по изнесените от полицейските служители лекции и беседи по време на учебната година. Националната програма „Полиция в училищата“ датира от 2001 година. На национално ниво има междуведомствено споразумение между Министерство на образованието и науката и МВР  за провеждане на занятия от полицейските служители, след предварително съгласуван е на графика с директорите на учебните заведения. Занятията са ежегодни, регулярни, по време на цялата учебна година. Целят да запознаят децата с различни теми от тяхното ежедневие, да повишат нивото на техните знания по различни теми, свързани с тяхната безопасност. Най-важната от тях са темата за агресията в училищата, която е широко разисквана в цялото общество, темата за вредата от използването на наркотични вещества алкохол и цигари, използването на телефон 112, безопасното използване на интернет като сериозен бич на обществото, засягащ редица групи от неговия живот и много други теми“, посочи инспектор за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при ОДМВР – Велико Търново Ивелин Иванов.

Организатор на инициативата е Областната дирекция на МВР – Велико Търново. Съорганизатори са Община Велико Търново и РУО – Велико Търново.

Надежда КРЪСТЕВА