230 000 лв. са забавените трудови възнаграждения през 2019 година

 

230 000 лв. са забавените трудови възнаграждения през 2019 г. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от Дирекция „Инспекция по труда“ – Видин.  През 2018 г. размерът на установените забавените трудови възнаграждения е бил над 403 хил. лв.  В резултат на осъществения контрол от страна на Инспекцията по труда през 2019 г. са изплатени забавени трудови възнаграждения за 114 хил. лв. 60  са дадените задължителни за изпълнение предписания за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения.

За отстраняване на констатираните нарушения, установени по време на проверките през 2019 г., Инспекцията по труда е приложила 2530  принудителни административни мерки , като най-често е предприемана принудителна административна мярка даване на задължителни за  изпълнение предписания – 2400 бр. Спрени са 9 броя машини, съоръжения, работни места и участъци ,47 са тстранените  от работа работници и служители поради липса на  изискващата се квалификация или незапознати с правилата за здравословни и  безопасни условия на труд .

Анна ЛОЗАНОВА