236 нарушения на трудовото законодателство са установени във Видинска област през октомври

снимка: Община Карлово

236 нарушения на трудовото законодателство са установени във Видинска област през октомври, съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от Дирекция „Инспекция по труда“. Проверени са 58 предприятия на територията на областта. Нарушенията, касаещи трудовите правоотношения, са 120 бр. Нарушенията, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, са 113 , като тези  касаещи цялостната организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда са 82 броя. Тези нарушения основно са свързани с липса на документи, инструктаж и обучения на длъжностните лица. Нарушенията, свързани с безопасността на работното оборудване, са 17 броя. По хигиената на труда са установени 14 нарушения, които най-често са свързани с липса на измервания на факторите на работната среда, медицински прегледи, здравен анализ, санитарно-битово обслужване и невъведен физиологичен режим на труд и почивка.

По време на осъществения контрол през месец октомври са установени и две нарушения на Закона за насърчаване на заетостта и едно нарушение на Закона за държавния служител.

Дадени са 230 задължителни за изпълнение предписания, като целта е отстраняването на допуснатите нарушения и недопускане в бъдеще на нарушения от подобен характер.

Общата сума на влезлите в сила 6  наказателни постановления през месец октомври е в размер на 27 000 лв., а средния размер на глобата е 4500 лв.

Анна ЛОЗАНОВА