24 точки, една от които извънредна бяха разгледани на редовното заседание на Общински съвет – Благоевград

Благоевград. Приключи редовното месечно заседание на Общински съвет – Благоевград, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. В рамките на дневният ред бяха разгледани и гласувани общо 24 точки, една от които извънредна. Сесията започна в 09.30 часа като преди почивката подложени на гласуване бяха 7 точки. Още 17 бяха разгледани след това. По-голямата част от тях касаеха одобряване пазарна цена на жилища с различни административни адреси и обявяването на търгове. Единствената точка, която не бе одобрена касаеше  разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен  план- Парцеларен план за уличен водопровод за захранване на имот с идентификатор 04279.13.19 в местността „Проевски чифлик“ по кадастралната карта на Благоевград с трасе и сервитути ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.16.27 /полски път- общинска собственост/ и 04279.16.28 /полски път- общинска собственост/ в местността „Проевски чифлик“ по кадастралната карта на Благоевград и даване съгласие за преминаване през общински имоти, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА.

Ливия НИНОВА