248 000 лева ще получи Община Велико Търново за провеждане на занимания по интереси в училищата

Велико Търново. 248 000 лева ще получи Община Велико Търново за провеждане на занимания по интереси в училищата. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико Търново Пенка Игнатова, директор Дирекция „Образование“ в Община Велико Търново. Тя посочи, че стандартът е по 30 лева на ученик. По думите и този стандарт е бил доста обсъждан през последните месеци заради новата Наредба за приобщаващото образование. „Въпреки че в Наредбата за приобщаващо образование се говори и за ученици, и за деца в детските градини, държавното финансиране е само и единствено за училищата – за брой  институции и за учениците в училищата. Приоритет се дава на тези направление, свързани с дигитална креативност, природни науки, математика, технологии“, посочи Пенка Игнатова.

Тя съобщи, че от тази година има и нов стандарт за учениците от горен курс на обучение. Учениците в дневна форма на обучение и в дуалната система, в първи и втори гимназиален етап, получават по 39 лева. Причина за това е фактът, че в гимназиален етап часовете и седмиците на обучение, както и педагогическия персонал, са повече.

Пенка Игнатова посочи, че има промяна и нормативната уредба за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и от 1 до 4 клас. Промяната касае средствата, които се отпускат за закуска. Допълнителните средства, които са в размер на 94 лева за ученик, могат да се ползват за подпомагане на обедното хранене на учениците. „Новост са изискванията за това каква да е закуската – дали тя да е основна или подкрепяща. Това решение се взема от педагогическия  съвет след като се вземе предвид мнението на родителите. Това е свързано и със здравословното хранене, и с целесъобразното ефективно и ефикасно изразходване на средствата, които се отпускат допълнително за храненето на децата“, допълни
Пенка Игнатова.

Надежда КРЪСТЕВА