25,58 лв. ще бъде цената за тон депониран отпадък на регионалното депо в кв. Дивдядово през 2020 година

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

25,58 лв. ще бъде цената за тон депониран отпадък на регионалното депо в кв. Дивдядово през 2020 година, стана ясно на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Повишението е с 0,61 лв., посочи Евгений Цанков,  управител на ОП „Чистота“. „ Във връзка с управлението на регионалното депо в кв. Дивдядово за 2020 година са заложени само най- неотложните мероприятия за поддръжка на депото- изграждане на макадамовия път при разтоварителната площадка, почистване на ретензионния басейн, който събира инфилтратните води и мероприятия по дезинфекция и поддръжка на прилежащите площи и др. Отчетено е и предстоящото увеличение на минималната работна заплата от 1 януари“, обясни Цанков.  Според прогнозния отчет на ОП „Чистота“ за 2019 година, приходната и разходната част са почти равностойни-  81, 23% на 82,59%. Цанков посочи, че са имали проблеми с авариране на основна техника за работа на депото, като в момента се извършва основен ремонт на единствения булдозер, както и на компактора. „Годината мина проблемно, но се справихме със ситуацията и не допуснахме аварии и пожари на депото“, отчете Цанков. Той посочи, че от малко повече от месец работи и площадката за опасни битови отпадъци на изхода на Шумен в посока кв. „Тракия“. Прогнозната сума за едногодишната й издръжка е 271 000 лв., като в нея не е включено обезвреждането на отпадъка. „Тепърва събираме оферти и проучваме пазара с водещи фирми, предстои и подготвяне на обществена поръчка за сключване на договора за обезвреждане на отпадъците“, каза Цанков. Разработен е проект за издръжка и поддръжка  на площадката като абонаментна такса, която всяка община трябва да заплати, като размерът е изчислен спрямо населението.  Кметът Любомир Христов припомни, че Шумен участва в пилотния проект на ПУДООС за изграждане на площадката, по който са отпуснати 1,8 милиона лева, като Сдружението участва с 57 000 лв. До 7-ми декември центърът за опасни битови отпадъци се финансира от ПУДООС.

Ивелина ИВАНОВА