2582 са новорегистрираните болни, преминали през Онкологичната болница във Варна през 2018 година

Новорегистрираните болни в Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков“ във Варна през 2018 г. са 2582 души. Това съобщават от пресцентъра на СБАЛОЗ. От всички новорегистрирани болни, 2028 са от Варненска област, а 554 – от Добричка. През кабинетите на Диагностично-консултативния блок са преминали 16 495 пациенти, а през стационара на болницата в квартал „Аспарухово“ – 13 961 души. Най-често срещаните диагнози при мъжете през 2018 г. са били рак на простата, рак на бял дроб и рак на дебело черво, а при жените – рак на млечна жлеза, рак на дебело черво и рак на матката. През юли тази година болницата ще отбележи три години от старта на все още единствената в страната Програма за психосоциална подкрепа на онкологични пациенти и техните близки. Тя бе започната с цел да отговори на необходимостта от информация и специализирана психологична помощ за пациентите с рак и техните семейства, както и да съдейства за облекчаване процеса на лечение, постигане на по-добро качество на живот и професионална грижа, включително чрез консултации от немедицински специалисти, като социален работник и адвокат. Анализ на данните, от въведения Скрининг за самооценка на дистрес показва, че от анкетираните над 6000 пациенти се посочват най-често тревожност, следвана от нервност и страх в категорията Емоционални проблеми, свързани с болестта. В категорията Практически проблеми пациентите на първо място отбелязват решение за лечение, а на второ финансови проблеми. Отчита се и тенденция, която показва,че все по-често близки на пациенти търсят консултация с клиничен психолог по повод въпроси, свързани с общуването с пациента или с посрещането на промени, които забелязват в поведението на близките си – изолация, избухливост и  раздразнителност, отказ от лечение и т.н. Пациентите се обръщат към социален работник най-често с казуси, свързани със социалните им права и възможности за подпомагане, които предоставя държавата и общината. Най-честите консултации с адвокат са по повод трудово-правни взаимоотношения между пациент с онкологично заболяване и работодател. През януари 2018 година във Варна е поставено и началото на Арт група за жени с онкологични заболявания, като последваща грижа  и част от Програмата за психосоциална подкрепа на онкологични пациенти и техните близки. Всяка седмица жените от групата се събират, за да споделят, както своите нови творчески вдъхновения, така и личните си преживявания в пространство, в което ще бъдат чути, разбрани, подкрепени и насърчени. Благодарение на произведенията на изкуството, изработвани от членовете на групата за арт терапия, които се продават по време на благотворителни събития, се набират и средства за издръжка на програмата, която не се финансира от нито една институция.