26 проверки в сектор „Строителство“ са били извършени от Дирекция „Инспекция по труда“ – Благоевград през месец август

Благоевград. 26 проверки в сектор „Строителство“ са били извършени от Дирекция „Инспекция по труда“ – Благоевград през месец август. Това каза пред Радио „Фокус“ – Пирин директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ – Благоевград Славянка Симитчийска. По думите ѝ те са били свързани с установяване на това дали са осигурени необходимите условия за опазване здравето и гарантиране безопасността на работниците. „Констатираните нарушения на трудовото законодателство са 140, като близо 70 % от тях са здравословните и безопасни условия на труд. Тук най-често става въпрос за необезопасени обекти, липса на лични предпазни средства, не използване на лични предпазни средства от работещите, както и не провеждане на инструктажи и обучения на работниците“, каза още Симитчийска. Тя отбеляза, че за отстраняването им са предприети принудителни административни мерки – 129 задължителни предписания и е съставен 1 акт за спиране на работа. „Съставени са 15 акта за нарушения, от които 7 за работа без трудови договори, 2 за нарушения на здравословните и  безопасни условия на труд и 6 броя за предоставяне на работна сила от чужденци, граждани на трети държави без съответното разрешение или регистрация в Агенцията по заетостта“, уточни Симитчийска. Тя посочи, че става дума за албанци, работели на строителен обект.

Ливия НИНОВА