27 проекта са включени в законодателната програма на Министерския съвет за първото полугодие

 Правителството прие оперативната и законодателната си програми за първото полугодие на 2018 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода, както и планиране на процеса по извършването на оценка на въздействието. Те дават също така информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от предлагането й, цели, основания за приемане на актовете и сроковете за подготовката, съгласуването и приемането им.
Оперативната и законодателната програми дават възможност за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативни актове и за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите в тях.
Включването на проекти на актове в оперативната и в законодателната програми става след извършена частична предварителна оценка на въздействието. Оперативната програма предвижда да бъдат разгледани 20 проекта на нормативни актове от компетентността на Министерския съвет. В законодателната програма са включени 27 предложения за законопроекти, като четири от тях са проекти на нови закони, за които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието.
Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите ще бъдат публикувани заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.