2750 пациенти са сменили личния си лекар през месец юни в Шуменска област

2750 пациенти са сменили личния си лекар през месец юни в Шуменска област. Това съобщиха от Районната здравноосигурителна каса. Най-много са избралите нов общопрактикуващ лекар в община Шумен – 1 072, а най-малко в община Каспичан – 47 души. При последната смяна през месец декември 2018 година, личния си лекар са сменили 2598 здравноосигурени жители на областта. От месец юни 2015 година се наблюдава тенденция към намаляване броя на хората, които желаят да сменят личния си лекар. Тогава нов общопрактикуващ лекар са избрали 3 443 души, което е 1,9% от здравноосигурените лица в областта. Извън регламентираните срокове здравноосигурените лица също могат да осъществят нов избор на личен лекар при промяна на настоящия си адрес или при прекратяване на договора на досегашния им личен лекар. Когато здравноосигурено лице пребивава в друго населено място за период от един до пет месеца, трябва да направи временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото, извън постоянното си местоживеене.