28 жилищни сгради са санирани в община Смолян по Националната програма от 2015 г. до сега

снимка: pixabay.com

Главният експерт в община Смолян, отговарящ за санирането на жилищни сгради, в интервю за Радио „Фокус“ – Смолян.

Радио „Фокус“ – Смолян: Госпожо Пенчева, колко са санираните сгради в община Смолян от началото на кампанията по Националната програма?

Милена Пенчева: През 2015 г. стартира Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради като община Смолян участва с общо 29 блока. От тях 25 блока по Националната програма и 4 блока, които не бяха изпълнени по Оперативна програма „Регионално развитие“ и бяха прехвърлени за изпълнение по Националната програма. От тези общо 29 блока до момента са завършени и са въведени в експлоатация 28, а в един блок мерките за енергийна ефективност се изпълняват в момента.

Радио „Фокус“ – Смолян: На каква стойност е извършеното строителство и колко сгради са предвидени за саниране през следващата година?

Милена Пенчева: До момента за тези 28 блока от Българска банка за развитие са разплатени около 20 млн. лв. без ДДС, които включват изпълнението на всички дейности –  енергийно обследване, техническо обследване, проектиране, авторски надзор, строителен надзор и инвеститорски контрол. „Новите заявление, подадени през 2016 и 2017 г., които общината е одобрила и има сключени договори със сдруженията на собствениците са 63. Те са регистрирани в Българска банка за развитие, но с тях няма сключени тристранни договори аз целево финансиране. Договор за целево финансиране се сключва между кмета като представител на сдружението, областния управител, като представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Българска банка за развитие. Този договор е индикатор, че има предвидени средства за програмата в националния бюджет. Само така – при наличие на такъв договор, може да се започнат дейности по сградите.

Радио „Фокус“ – Смолян: Има ли сериозни оплаквания от собствениците за некачествени дейности по сградите и има ли санкционирани фирми за това?

Милена Пенчева: Не сме получавали сериозни сигнали. При стратиране на строителството, от страна на собствениците имаше искания за изпълнение на дейности, които обаче са извън обхвата на финансиране от програмата. По нея не се финансират дейности по смяна на водопровод и канализации, обновяване на околоблокови пространства и други. Има сигнали за появили се дефекти след приключване на строителството, което е нормално. Те са отстранени в срок, съгласно условията, разписани в договорите с изпълнителите. Ако обаче се установят дефекти, в следствие на неправилна експлоатация и лошо стопанисване, те ще се отстранят от и за сметка на собствениците. Искам да подчертая, че собствениците трябва да са наясно, че дейностите са по въвеждане на мерки за енергийна ефективност на техния общ дом, а не основен ремонт на техните апартаменти и сградите като цяло. Санкционирани фирми няма, а изпълнителите изпълниха възложените дейности качествено и в срок.

Радио „Фокус“ – Смолян: Има ли интерес от още жители на община Смолян, които искат да обновят домовете си по този начин и приемат ли се още заявления?

Милена Пенчева: Има голям интерес, но заявления в момента не се приемат. С писмо на МРРБ получихме указания за преустановяване на приема на заявления при сегашните условия на програмата. Когато излязат новите указания на МРРБ, тогава вече предполагам, че ще има и писмо, с което ще бъдем уведомени за започване на нов прием за следващия етап на програмата.

Нели ГЕРГЬОВСКА