288 проверки са извършили служители на ОДБХ – Варна по време на Великденските празници и Гергьовден

288 проверки са извършили служители на ОДБХ – Варна по време на Великденските празници и Гергьовден. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Варна д-р Костадинка Маринова, директор на отдел „Контрол на храните” при Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) във Варна. Проверки са осъществявани в периода от 15 април до 6 май. Служители на ОДБХ – Варна са посетили обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене, търговски обекти за търговия на дребно и др. „В обекти за търговия на дребно с храни – 205 броя проверки, с връчени 50 броя предписания. Констатирани несъответствия по материално-техническата база, документация, неспазване на разрешения асортимент в издаденото вече разрешение за регистрация. В заведения за обществено хранене се извършиха 40 броя проверки. Връчени са 14 броя предписания. Предписанията са по несъответствия на материално-техническата база на обектите и документацията, водени на записи към системите за самоконтрол“, обобщи д-р Маринова. Тя допълни, че са осъществени и 35 проверки в производствени предприятия, където не са констатирани несъответствия. 3 броя проверки са извършени в пакетиращи центрове за яйца и 5 броя проверки в складове за търговия на едро с храни, където също не са констатирани нарушения. „За периода са съставени 4 броя актове за установяване на административно нарушение за наличие на храни без етикети, с изтекъл срок на реализация, без търговски документи, незадоволително хигиеносъстояние на обекта и несъответствие по чл. 15 от Закона за храните. Възбранени са 17 килограма ядки с изтекъл срок на реализация и 100 броя кокоши яйца без представени търговски документи“, каза още д-р Маринова. По думите й, още 8 проверки са осъществени между служител на ОДБХ – Варна и Областната дирекция на МВР в града.

Бояна АТАНАСОВА