2,9% е равнището на безработица през август във Варна

Снимка: Pixabay.com

През август  равнището на безработица във Варненска област продължи да намалява и в края на месеца достигна 2,9% . Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Бюрото по труда в града.От там добавиха, че регистрираните безработни са 6373.  В сравнение с август миналата година равнището на безработица е намаляло с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни са с 352 по-малко.

В град Варна броят на регистрираните безработни в края на месец август  е 3150. Равнището на безработица в града е 1,8% и запазва нивото си спрямо предходния месец.

На работа в област Варна са постъпили 748 безработни лица през летния месец. На първичния трудов пазар реализация са намерили близо 94% от общия брой започнали работа лица. През август 2019 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 139 младежи до 29 г. възраст. Преходите в заетост на млади хора са 18,6% от всички реализирани през месеца преходи в заетост. На работа са устроени и 40 продължително безработни лица.

През август 2019 г. в бюрата по труда от областта са заявени 767 работни места. На първичния пазар са обявени 697 работни места. Най-много от заявените през август работни позиции са от сферата на образованието – 234. Следват хотелиерството и ресторантьорството с 228 свободни места, търговия – 49 , административни и спомагателни дейности  и строителство.По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 70 работни места. През август 2019 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта, са се конкурирали средно по 3 безработни лица.

Десислава ВАСИЛЕВА