33 000 лични карти, 12 000 паспорта и 17 500 свидетелства за управление на МПС предстои да бъдат подменени през 2020 г. в областта

Велико Търново. През 2020 г. и 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им, припомниха за Радио „Фокус“-Велико Търново от ОДМВР-Велико Търново. През 2020 г. в област Велико Търново предстои  подмяната на приблизително  33 000  лични карти, 12 000 паспорта и на 17 500 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета на БДС е възможно образуването на  опашки от граждани.

В тази връзка жителите на област Велико Търново могат да подменят документите си за самоличност  и преди изтичане срока им на валидност. Към момента няма опашки и гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената БДС сега. Така ще се постигне по-равномерно натоварване на служителите, няма да има напрежение при административното обслужване, ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга.

Жителите на област Велико Търново могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всички звена БДС при РУ на МВР на територията на област Велико Търново.

Заявления за издаване на документи за самоличност могат да бъдат подадени и чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.
ОДМВР – Велико Търново може да осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Рени АТАНАСОВА