340 животновъди от област Смолян ще бъдат подпомогнати с близо 420 000 лв. по схемата de minimis

340 животновъди от област Смолян ще бъдат подпомогнати с близо 420 000 лв. по схемата de minimis. Това съобщиха от Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Смолян. От 28 юни до 15 юли 2019 г. продължи приемът на документи по схемата de minimis за земеделските стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце – майки и кози – майки, одобрена с Решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“.

В ОД на ДФ „Земеделие“ Смолян заявление по държавната помощ са подали 340 животновъди от Смолян и областта. Заявените и допустими за подпомагане едри преживни животни са 2 844  броя, а дребните преживни животни са 23 991 броя. На подпомагане подлежат регистрирани стопани, подали заявления за директни плащания Кампания 2019 г. Те трябва да са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за животни за Кампания 2018 г.

Подпомагането се разпределя до 40 лв. за крава и юница до 250-то животно; до 40 лв. за бивол до 250-то животно; до 20 лв. за крава и юница от 251-то до 500-то животно; до 20 лв. за бивол от 251-то до 500-то животно; до 15 лв. за овца-майка или коза-майка при минимум 10 животни; до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни.

Общата сума с която ще бъдат подпомогнати животновъдите от област Смолян е в размер на близо 420 000 лева. До момента са изплатени 358 191 лв. на 322 земеделски стопани, като след приключване на допълнителните административни проверките ще бъдат отпуснати и останалите средства.

Общият размер на средствата изплатени от ДФ „Земеделие“ са над 23 млн. лв. (23 085 245 лв.) на 13 743 животновъди по държавна помощ de minimis.