37 млади учители са започнали работа в общинските образователни институции във Велико Търново през учебната 2019/2020 година 

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Велико Търново. Община Велико Търново става все по-престижно и притегателно място за работа на педагогически специалисти от региона и от цялата страна. Това съобщават от пресцентъра на местната администрация.

В момента в общината работят 858 педагогически специалисти – в общинските детски градини и училищата. От тях 69 % са носители на професионално-квалификационна степен – от пета до най-високата първа. Докторска степен притежават 19 учители, над 90 % са магистри.
В община Велико Търново няма незаети учителски места, както и заети от нередовни педагози.
Само за учебната 2019/20 година в общинските образователни институции са постъпили 37 млади учители, 30 в училищата и 7 в детските градини.
Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти е сред особено важните предпоставки за успешното кариерно и професионално развитие. Учителите са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците.