372 пожари са горели  на територията на област Сливен от началото на годината

снимка: pixabay.com

372 пожари са горели  на територията на област Сливен от началото на годината, съобщиха от Противопожарната служба в Сливен. От тях 9 са били в горски територии и земеделски земи.  Пожарната статистика показва, че едва в 2 % от случаите пожарите в горските територии се причиняват от природни явления – мълнии, а в останалите 98 на сто – причина за огнените бедствия е човешката небрежност.

Затова пожарникарите препоръчват  да не се изхвърлят незагасени цигари от автомобилите, с които се преминавае покрай или през горски територии.
Забранено е  паленето на огън в горите, освен на специално обозначени и устроени места.

Горските и полските пожари нанасят сериозни щети на околната среда.

Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка.
Характерно за горските пожари е, че фронтът на разпространение често променя посоката си. Поради това, за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства.