40 екипи се включиха в 43-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

Свищов. 40 екипи от над 100 участника се включиха в 43-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Свилен Чешмеджиев, национален координатор на преброяването и координатор на офиса на Българското дружество за защита на птиците в Свищов. Преброяването се проведе от 11 до 13 януари. За това време екипите са обходили над 200 влажни зони – реки, езера, блата, язовири и рибарници. В кампанията са се включили освен екипи на БДЗП, също така и експерти от Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Федерация „Зелени Балкани”,  Фонд за дивата флора и фауна, експерти от природни и национални паркове, както и от Регионалните инспекции по околната среда и водите по места.

Той съобщи, че при въвеждането на данните повече от 80% от екипите са използвали мобилното приложение SmartBirds Pro, разработено от БДЗП. Благодарение на него са събрани над 5000 записа. „Самото въвеждане и обобщаване на данните става доста бързо. Няма нужда да обобщаваме и да преписваме дневници, след това да ги събираме на едно място и да въвеждаме данните от дневниците. С помощта нас това приложение веднага можем да направим извадка кои видове сме наблюдавали и какво сме установили“, допълни Чешмеджиев.

Надежда КРЪСТЕВА