402 ученици взеха участие в конкурса за подложка на тема „С аромат на кафе или чай, но без цигара” на РЗИ – Велико Търново

Велико Търново. 402 ученици взеха участие в конкурса за подложка на тема „С аромат на кафе или чай, но без цигара” на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Велико Търново от инспекцията. Конкурсът бе организира по повод Международния ден без тютюнопушене – 15 ноември във всички училища на областта. Той бе организиран в партньорство с Община Велико Търново и Регионално управление на образованието – Велико Търново и се проведе в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г и Общинската програма „Здрави деца в здрави семейства”.
В конкурса взеха участие  ученици от І до VІІІ клас от 19 училища в област Велико Търново с общо 563 творби, разпределени в две възрастови групи, съответно от І до ІV клас и от V до VІІІ клас.
Представените подложки в конкурса бяха разпределени в две основни групи. Първата група бе за творби на ученици от община Велико Търново. Журирани бяха общо 215 творби, изработени от 162 ученика от седем училища в община Велико Търново. Втората група бе за творби на ученици от областта. Представени бяха общо 348 творби, изработени от 240 ученика от 12 училища извън община Велико Търново.
На 22 ноември комисия в състав: председател: Мариета Иванова Конова – председател на Съюза на българските художници във Велико Търново и членове: Бонка Караиванова-Долчинкова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Велико Търново, д-р Диляна Вачкова – гл. експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в община Велико Търново, Йорданка Илиева и Анелия Козлева – главни експерти в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в РЗИ-Велико Търново оцени представените творби. Критериите бяха придържане към темата, оригиналност на идеята и самостоятелност на изпълнението.

Надежда КРЪСТЕВА