42 изнесени приемни са провели експертите от Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново през 2018 година

Велико Търново. 42 изнесени приемни са провели експертите от Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново през 2018 година. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико Търново нейният ръководител Деян Дончев. Той посочи, че  целта на срещите по места е била да бъдат консултирани тези земеделски стопани, които  нямат възможност да посетят Велико Търново. Изнесени приемни са се провели  във всички общини на територията на областта, в населените места с по-голям брой земеделски стопани. През 2018 година Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново организира и специализирани информационни семинари по теми, свързани с пчеларството, отглеждането и създаването на нови трайни насаждения, управление на стопанствата, реализация на земеделска продукция, безопасни условия на труд, спазване на ветеринарномедицинските изисквания и фитосанитарните изисквания в земеделските стопанства. „Целта е по този начин да ги подпомогнем с качественото изпълнение на одобрените бизнес планове, тъй като тези технологични въпроси касаят и изпълнението. В този аспект всички тези земеделски производители, които бяха одобрени при предишни приеми, било по подмярка 6.3 или подмярка 6.1, през 2016 и през 2015 година, сега получаваха консултантска помощ по отношение на изпълнението на техните вече одобрени такива проекти“, посочи Деян Донков.

Той съобщи, че през 2018 година в областния офис на Службата за съвети в земеделието земеделските стопани са получавали допълните консултантски услуги, свързани с изготвяне на писмени доклади, комплекти съветнически услуги по отношение на законно установените изисквания за управление, опазване компонентите на околната среда, безопасни условия на труд и противопожарна безопасност в стопанствата, интегрираното управление на вредителите и растителната защита в стопанствата и специализирани съвети в областта на животновъдство, растениевъдство или управлението на земеделските стопанства. Тези писмени доклади също са били безплатни за земеделските стопани.

Надежда КРЪСТЕВА