443 ученици от област Сливен не са продължили образованието си

443 ученици от област Сливен не са продължили образованието си.  Броят на учениците  в VІІ клас през учебната 2016/2017 г. е бил 1822, а записаните в VІІІ клас през учебната 2017/2018 г. е само 1379. , съобщи по време на регионален фокум, посветен на професионалното образование, началникът на Регионалното управление по образование Бисерка Михалева, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Сливен.  Според нея, сред причините за отпадане от училище са и ранните бракове. Михалева илюстрира думите си с пример от приема на ученици от 8-ми клас в професионалната гимназия по текстил. 30 от записаните общо  120 ученици не са се явили. Основната причина е била брак и ранна бременност. Друг проблем е липсата на кадри за бизнеса, допълни Веселина Паскалева, старши експерт в професионалното образование в РУО – Сливен.  Нереализиран е останал приемът по професиите машинен техник, техник на енергийни съоръжения и инсталации, организатор на туристическа и агентска дейност, електротехник, приложен програмист и брокер. Според Паскалева, основната цел е учениците до 16 години да се обучават в специалности, задоволяващи потребностите на регионалната икономика. Увеличаване на броя на паралелките в дуално обучение и привличане на родители и граждани за образователни медиатори са сред акцентите в развитието на професионалното образование в Сливенска област.  В днешния форум участваха представители на професионални гимназии, социални партньори, експерти по образование от общински администрации, работодатели и други заинтересовани страни от областите Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора.

Людмила ЙОРГОВА