458 килограма от декар е средният добив в Ямболска област при ожънати около 46 % от засетите площи с пшеница

458 килограма от декар е средният добив в Ямболска област при ожънати  около 46 % от засетите площи с пшеница, съобщиха от областната дирекция „Земеделие“.

При ечемика средният добив е  451 килограма от декар, като се очаква жътвата на тази култура да приключи до дни.

Тази година насажденията с пшеница и ечемик са по-малко в сравнение с предишни години за сметка на маслодайната рапица. През   2018 г. с пшеница са били засети 719 000 декара, при 685 000 декара – през тази година. Намалението на площите с ечемик е  от 103 000 декара – на 78 000 декара.