Веска Вълканова, СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Белослав: Два нови профила след 7-ми клас ще бъдат разкрити за новата учебна година

Веска Вълканова – директор на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Белослав в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Кога е създадено училището и какви форми на обучение предлага?

Веска Вълканова: Наистина, нашето училище е с традиции и е създадено през Възраждането. В момента училището ни обучава 520 ученици от 1-ви до 12-ти клас. Ние предлагаме една образователна услуга, която е адресирана към широк спектър от родители и ученици. Във визитката на нашето училище заема много съществен елемент разширеното изучаване на информационни технологии и за първа година реализирахме план-прием в 8-ми клас с профил „Природни науки“, който е с разширено изучаване на английски език. За следващата учебна година, след като минат националните и външни оценявания за 7-ми клас, организираме прием на ученици в два нови профила: „Природни науки“ и „Предприемачески“. Също така, много съществена част от работата на училището ни са факултативните часове и избираемите, в които учениците имат възможност да развиват своите таланти. Бих искала да подчертая, че е много уважавана и удобна за родителите формата на целодневна организация, в която имаме 14 групи. Наличието на такава целодневна форма дава възможност на родителите да се чувстват спокойни за децата си.

Фокус: Как ще отбележите патронният празник на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“?

Веска Вълканова: Подготовката за нашия патронен празник е започнала от един месец и тя ще бъде в четири модула. Ще започнем с празнична литургия в храм „Св. Димитър Солунски“, който е в близост до училището, с освещаване на иконите, които притежаваме като подаръци от завършили ученици и в знак на благодарност на минали випуски. Ще бъдем много развълнувани да посетим празничната литургия, защото чувстваме не само духовна връзка с храма, но и кръвна, защото основателят на нашето училище е свещеникът Захари Христов. Патронният празник ще продължи в 9 центъра, които са организирани от учителите в целодневната организация. В тези 9 центъра, съобразно възрастовите особености на учениците, ще се проведат конкурси, маратони по четене, състезание по калиграфия и различни занимания, чиято цел е да прослави делото на патроните „Св.Св.Кирил и Методи“. След това, в училищния двор ще има празничен концерт, участията в който са подбрани предварително с конкурси. След концерта, като венец на нашия празник ще се включим в инициативата на Министерството на образованието „Розите на България“. Тази инициатива е насочена към българските общности извън България и на 11 май на различни, публични места ще се извият български хора под звуците на „Празнична сюита“. Ние се включваме с удоволствие в тази инициатива, защото нашите ученици през последните години доста мигрират. Имаме много наши деца извън пределите на България и по този начин бихме искали да дадем знак за това, че сме заедно, независимо къде се намират те. За тази последна инициатива „Розите на България“ учениците и, за радост, родителите им се включиха много сериозно, като са формирани 11 групи, които са си направили своя хореография, свои сценични костюми. В репетициите се вижда много емоция и много се надявам, че утре, когато всичко ще бъде в реалността, ще бъде много красиво, много вълнуващо и завладяващо.

Фокус: Благодаря Ви!

Милена СТОЕВА