48 седмокласници от област Кюстендил не са се явили на Националното външно оценяване по математика

Кюстендил. 48 седмокласници от област Кюстендил не са се явили на Националното външно оценяване по математика. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Регионално управление на образованието – Кюстендил. От 979 ученици в седми клас в област Кюстендил са се явили 931, което е 95% от седмокласниците. Не са се явили 48 ученици. Изпитният ден в област Кюстендил е преминал при нормални условия. Няма анулирани писмени работи. Равнището на компетентностите на седмокласниците е проверено чрез тест с общо 25 задачи Включени са 17 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, както и 5 задачи с кратък свободен отговор – числов, символен или словесен, от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение. Изпитът е съдържал и 3 задачи с разширен свободен отговор. Максималният брой точки от теста е 100.
Венцеслав ИЛЧЕВ