49.9  млн. евро е размерът на чуждестранни инвестиции в община Велико Търново през 2017 година

Велико Търново. 49.9  млн. евро е размерът на чуждестранни инвестиции в община Велико Търново през 2017 година. Това сочат данни на Териториално статистическо бюро – Север, Отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“. От институцията уточниха за Радио „Фокус“ – Велико Търново, че общината е с най-голям дял от всички общини в областта – 37.2%  от всички инвестиции в област Велико Търново. На второ място  по относителен дял на преки чуждестранни инвестиции в областта е община Свищов – с 18.4%.

В сравнение с 2016 година увеличение на преките чуждестранни инвестиции е регистрирано единствено в сектор „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – със  7.9%.

Надежда КРЪСТЕВА