5 интелигентни поливни системи ще бъдат изградени в Благоевград по проект „LYSIS – Съвместни действия за разработването и прилагането на нови технологии за оптималното управление на водните ресурси в градската среда“

Благоевград. 5 интелигентни поливни системи с 5 сонди ще бъдат изградени в Благоевград по проект „LYSIS – Съвместни действия за разработването и прилагането на нови технологии за оптималното управление на водните ресурси в градската среда“. Това стана ясно по време на пресконференция, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Проектът се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014 – 2020, приоритетна ос 2: „Устойчив и адаптиращ се към климата трансграничен регион”, Тематична цел 6: Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, Инвестиционен приоритет 6f: Насърчаване на иновативните технологии за подобряване на опазването на околната среда и ефективното използване на ресурсите в сектора на отпадъците, водите и почвата, или намаляване замърсяването на въздуха, Специфична цел 6: Подобряване управлението на водите.

В него Община Благоевград си сътрудничи с Община Драма, Република Гърция, която е и водещият партньор по проекта, както и с Община Павлос Мелос, Република Гърция, Солунския университет „Аристотел” и НПО „Активни младежи“. Стойността му е 1 743 038,30 лв.,  разпределен между 5 партньори, а бюджетът на Община Благоевград възлиза на 535 889,20 лв. Основна цел на проекта е да представи и да популяризира значението на новите интелигентни технологии в управлението на градските водни ресурси. Чрез реализацията му ще бъде постигнато опазване и защита на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.

За целта се в Благоевград се изграждат 5 интелигентни поливни системи с 5 сонди, каза ръководителят на проекта от българската страна Георги Ивановски, началник отдел „Териториално сътрудничество и икономическо развитие“ към Общината. По думите му те ще бъдат монтирани в ж.к. „Запад“, ж.к. „Струмско“ и в парк „Бачиново“. Предвидено е и облагородяване на пространството около тях. Заложеният срок за изпълнение е 24 месеца, тоест би трябвало дейностите да приключат до 31 август, но според Ивановски е възможно да се наложи леко удължаване на проекта.

На пресконференцията присъстваха представители както на Община Благоевград в лицето на кмета д-р Атанас Камбитов и зам.-кметът Зорница Кралева, така също и кметът на Драма, Р Гърция Христодулос Мамсакос, който изрази надежда, че този проект поставя началото на едно дългогодишно сътрудничество между Благоевград и общината, която той ръководи. Той поздрави кметът д-р Камбитов за начина по който изглежда областния център, пожелавайки му да бъде кмет и през следващите години. От своя страна д-р Атанас Камбитов също благодари за съвместните дейности по проекта и също изрази надежда, че двете общини ще продължат да работят съвместно и за в бъдеще. В рамките на събитието представители на Общински съвет – Драма, Община Павлос Мелос и Община Благоевград представиха подробни презентации за основните цели, задачи и дейности, които се реализират по проекта.

Ливия НИНОВА