5 млн. лв. са приходите от нощувки на туристи в областта през юни, най-много са посещенията от Франция и Израел

снимка: pixabay.com

Пловдив. 5 милиона лева са приходите от нощувки на туристи в Пловдивска област, сочат последните данни от месец юни. Това каза за Радио „Фокус“ – Пловдив Валентин Точев, главен експерт в Териториално статистическо бюро – Юг. По думите му, реализираните приходи от нощувки на чужди граждани през юни са 2,2 милиона лева, а от български – 2,8 млн. лева. В сравнение със същия отчетен период на 2017 година е регистрирано увеличение на приходите от нощувки като цяло с 21,2 %, съответно от чужденците с 17,5 %, а от български граждани с 24,4 %. „Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни е 37 %, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 48,8 %, следвана от тези с 3 звезди – 40,4 % и с 1 и 2 звезди – 22,7 %. Като цяло заетостта на леглата се увеличава спрямо юни 2017 година с 0,7 %. При местата за настаняване с 4 и 5 звезди увеличението е с 3.7 процентни пункта, при тези с 1 и 2 звезди – с 0.1 процентни пункта, докато при останалите с 3 звезди има намаление с 0.8 процентни пункта“, обясни Валентин Точев.
По думите му, данните сочат още, че най-много туристи от Франция, Израел, Турция, Гърция и Испания са пренощували в Пловдивска област през месец юни. Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през юни е 2,5. „Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни увеличават броя си спрямо същия месец на 2017 година – общо 52 700  души. Относителният дял на българите е 69,6 % от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (73 %) са нощували в хотели с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1,7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 16 000, като 57,6 % от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирани средно 2,3 броя нощувки“, обясни Точев. Той посочи, че през месец юни в областта са функционирали 198 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. „Броят на стаите в тях е 4 900, а на леглата – 9 600. В сравнение с юни 2017 година общият брой на местата за настаняване се увеличава с 11,2 %, а леглата в тях с 5,1 %“, каза още Точев.
Тони МИХАЙЛОВ