5 000 дка сухи треви и храсти са гасени за денонощие от екипите на РДПБЗН Монтана

5 000 дка сухи треви и храсти са гасени за денонощие от екипите на РДПБЗН Монтана, се посочва в съобщение на ОДМВР .  От 17  ч. на 19 август до 20,30 ч. на 20 август екипи на РСПБЗН Монтана , сектор „Специализирани оперативни дейности”, доброволно формирование „Огоста“ и  водоноски от предприятие „Чистота“ са гасили 5 000 дка сухи треви и храсти в монтанската местност Пъстрина, землищата на селата Липен, Стубел, Палилула и гр. Бойчиновци.

  Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ припомня противопожарните изисквания, които гражданите трябва да спазват:
– Не бива да се палят отпадъци в близост до сгради. Паленето на открито и отдалечено място също крие опасност от възникване на пожари при наличие на тревна растителност около мястото на запалване.
– При наличие на силен вятър паленето е рисковано.
– Липсата на предварително подготвени пожарагасители, съдове с вода, метли-тупалки допълнително увеличава възможността за неприятни последици.
Особено опасни са запалванията на сухи треви в близост до горски площи, които причиняват основно пожарите в горите. Тези пожари стават причина за унищожаването на иглолистни и широколистни горски масиви. Безотговорното палене на суха трева води до възникването на пожари и в зърнени и фуражни култури