5.6% е средното равнище на безработицата в община Свищов през 2018 гoдина, най-ниското за последните 10 години

Свищов. 5.6% е средното равнище на безработицата в община Свищов през 2018 гoдина. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Таня Гуцева, директор Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов. По думите и това е  най-ниската стойност  за последните 10 години. През 2017 година средномесечното равнище на безработицата  е било 7% или с 1,4 процентни пункта по-високо от сега.

През месец декември в община Свищов се отчита тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 957 души, което представлява увеличение в сравнение с предходния месец със 106 души.

Равнището на безработица се покачва с 0,7 пункта и в края на месеца е 6,1 % /при 6.1 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1222 души или с 265 души повече от сегашния, а равнището е било 7,8 %.

Таня Гуцева отбеляза, че през месец декември входящият поток вече превишава изходящия със 106 души. Новорегистрираните лица са 219 души, лицата с възстановена регистрация са две. Изходящият поток наброява 115 души, от които 75 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 57 души, от които 17 – по ОП „Развитие на човешките ресурси”, а останалите 40 – на първичен пазар.

Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 28, а прекратените по други причини – 12.

„На свободния пазар се търсят най-вече продавач-консултанти, готвачи, сервитьори, шивачи и гладачи“, посочи Гуцева.

Надежда КРЪСТЕВА