5 730 е броят на нефинансовите предприятия на територията на област Кюстендил

Кюстендил. 5 730 е броят на нефинансовите предприятия на територията на област Кюстендил. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Даниела Димитрова, началник на отдел „Статистически изследвания” към Териториално бюро – Югозапад. Според представената информация относно годишните отчети на предприятията, най-голяма е групата на микропредприятията с до 9 заети лица – 5 353 предприятия. Броят на малките предприятия с от 10 до 49 заети лица е 309, а на средните е 61. Големите предприятия, в които работят 250 и повече лица са 7. Произведената продукция в област Кюстендил възлиза на 1 303 млн. лв., като е отчетен ръст от 7.8% спрямо предходната година. Добавената стойност по факторни разходи възлиза на 422 млн. лв. по текущи цени. Водещ в икономиката на област Кюстендил е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 46.7% от произведената продукция и  45 % от добавената стойност по факторни разходи за областта. Нетните приходи от продажби в област Кюстендил достигат 1 688 млн. лв., като е отчетено увеличение с 6.5% в сравнение с предходната година.

Венцеслав ИЛЧЕВ