Веселина Илиева, Община Бургас: Някои собственици не спазват предписанията на Общината за уеднаквяване на вид и цвят на тенти и други слънцезащитни покрития по ул. „Богориди“

Снимка :Община Бургас

Община Бургас предвижда да ремонтира фасадите на пет сгради по ул. „Богориди“, ако собствениците им не го направят. После парите за ремонтите те ще трябва да възстановяват Общината. По темата Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с Веселина Илиева, главен архитект на община Бургас.

Фокус:  Какви ремонти се предвиждат по ул. „Богориди“?

Веселина Илиева: Улица „Богориди“ е изцяло реконструирана, иновирана в частта на публичната общинска собственост. Това уличната регулация. Заедно с извършването на тези ремонтни дейности по указания и предписанията на Общината част от собствениците, извършиха ремонтни и на собствените си сгради. Текат процедури по извършване на ремонтни дейности на павилиони и преместваеми обекти.

Общинският съвет гласува и промени Наредбата за преместваемите обекти за уеднаквяване на вид и цвят на тенти и други слънцезащитни покрития по улицата, така че да създадем един цялостен добър облик.

Фокус:  Кое налага намесата на Община Бургас по въпроса със старите постройки там?

Веселина Илиева: За съжаление имаме направени предписания във времето и в годините и предстоят нови такива на други сгради, които към момента са в лош вид, с неподдържани и опасни фасади.

Практиката показва, че при издаваните многобройни указания собствениците на тези сгради не извършват ремонтите. Част и от тях по субективни, други по обективни причини – проблем със съсобственост или липса на интерес от страна на собствениците. Поради този факт Общината пое инициативата да поеме нещата в свои ръце, за да може да окаже максимално въздействие и при неизпълнение от страна на собствениците, ремонтите да бъдат извършени от общинското предприятие. След това Община Бургас ще си претендира разходваните средства с количествено- стойностни сметки.

Това е една дългосрочна промяна за цялостна промяна на облика в зоната на груповите паметници на архитектурата. Тъй като всички знаем, че нашите паметници в старата градска част  представляват такива недвижими културни ценности. В тях има и единични недвижими културни ценности, които искаме да съхраним, да запазим и да възстановим автентичния им дух и вид.

Фокус:  Предвижда се и нов път, който ще свързва осигури директни връзки с пътни възли към прилежащи територии?

Веселина Илиева: С общия устройствен план, изготвен през 2009 г. от общински съвет-Бургас и схемата на комуникационно-транспортно обслужване към него и схемата на Републиканската пътна мрежа, има предвидени външни обходи на града, които имат за цел да изнесат транзитното движение извън активната урбанизирана територия. Идеята е да може максимално да разтоварим трафика в централната градска зона, да намалим опасността от пътно-транспортни произшествия и не на последно място да намалим вредните емисии.

Фокус: На какъв етап е този план?

Веселина Илиева: Първият етап от обходния път вече е стартиран. Той обхваща частта от така нареченият Северен обход на града, който осъществява връзката между път I-6 и път I-9. Това са пътищата за Варна и София.

Предвидено е трасе за директно преминаване и трасето за локални връзки и развръзки с пътни възли към прилежащите територии. Този план е в доста напреднала фаза. Възложител на плана е Агенция „Пътна инфраструктура“, тъй като трасето представлява част от Републиканска пътна мрежа.

Успоредно с тях и с нашата активна подкрепа вече сме на финала по утвърждаване на плана и извършване на отчуждителни производства и последваща реализация на първи етап от Северен обход.

Трасето на обхода в общия устройствен план всеки може да види на сайта на Община Бургас. Той ще продължи в бъдеще време покрай квартал „Лозово“. Едното трасе преминава покрай кварталите „Долно Езерово“ и „Горно Езерово“, от там може да се осъществи директна връзка с автомагистрала „Тракия“ при пътен възел „Българово“ или да обиколи езерото, да премине през кръстовището „Горно-Езерово“- „Меден рудник“, да излезе на пътен възел „Юг“ и от там да продължи към Южното Черноморие, а обратно в посока Средец да продължи към Гърция.

Това обаче е един много продължителен процес във времето.

В тази посока община Бургас работи в директна връзка, в непрекъснат контакт с Министерството на регионалното развитие и Агенция „Пътна инфраструктура“. Така че нещата да се случват в някаква последователност и с интегриран подход, като ние си следваме политиката на Общината и интерса на гражданите.

 

Веселина НИКОЛОВА