52 деца и ученици са отпаднали от образователната система в област Монтана от началото на учебната година

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

52 деца и ученици са отпаднали от образователната система в област Монтана от началото на учебната година . Това бе посочено на работна среща на Областния координационен център по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна  и училищна възраст, съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от областната администрация.  Предстои актуализиране на статуса на децата и учениците, за които е установено, че са в чужбина преди месец септември 2019 г. До края на месец февруари 2020 година работата на терен ще бъде насочена към пълен обхват на децата от 5-7 годишна възраст.

В периода от 15 септември 2019 г. до 1 декември 2019 г. броят на необхванатите в образователната система деца и ученици от област Монтана е намалял със 100 деца – от 2558 на 2458 необхванати. За над 2025 от незаписаните  деца екипите са установили, че се намират в чужбина, като този брой се покачва ежедневно.

По данни на Министерство на образованието и науката в област Монтана е отчетена висока активност на екипите за обхват – над 94 % при средна за страната 73 %. Отчетен е и висок процент на обхванатите в образователната система – 93,85 %  при среден за страната 91,73 %.