54 наказателни постановления за имуществени санкции и глоби в размер от 73 400 лева са влезли в сила през месец януари

Благоевград. 54 наказателни постановления за имуществени санкции и глоби в размер от 73 400 лева са влезли в сила през месец януари. Това каза пред Радио „Фокус“ Пирин Славянка Симитчийска, директор на Дирекция „Инспекция по труда“-Благоевград. По думите й средният размер на глобата от влезлите в сила наказателни постановления е 1 359 лева. „През месец януари са извършени 19 проверки относно осигуряване на здраве и безопасност при извършване на строително – монтажни работи“, каза още Симитчийска. Тя допълни, че са констатирани 95 нарушения на трудово законодателство като по-голям е делът на нарушенията свързани с ЗБУТ – 73 броя. „Най-честите нарушения са свързани с липсата на ежедневен инструктаж на строителните работници, недостатъчен контрол относно използването на личните предпазни средства от работещите, както и не ползването на ЛПС от работещите, липсата на ограждения и парапети на обектите“, добави директорът . Симитчйиска заяви, че за отстраняването им са предприети принудителни административни мерки като са взети 93 задължителни предписания. „Съставени са 2 акта за административни нарушения на ЗБУТ“, посочи Славянка Симитчийска. Тя каза още, земеделските производители да се възползват от възможностите на еднодневните трудови договори, тъй като ИТ ще започнат и проверките в този отрасъл, относно наемането на работна сила.

Денис НИКИФОРОВ