54 семейства вече са кандидатствали в социалните дирекции във Варна за отпускане на еднократна помощ за първокласници

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

54 семейства вече са кандидатствали в социалните дирекции във Варна за отпускане на еднократна помощ за първокласници. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. Кампанията започна в началото на месец юли и ще продължи до 15 октомври, припомни Адриана Григорова. Обикновено семействата са по-активни с наближаването на новата учебна година, допълни Адриана Григорова.

Заявления за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници се приемат във всички социални дирекции във Варна. На семействата, чийто деца са записани за обучение в първи клас в държавно или общинско училище за първи път, се отпуска еднократна помощ за покриване на разходите в началото на учебната година. Помощта се отпуска в случаите, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по Закона за закрила на детето. Задължително условие за получаването на средствата е средния месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лева. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2018/2019 година, е 250 лева и се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. През миналата учебна година дирекцията във Варна е подкрепила 1 714 семейства с първокласници. Помощта се възстановява, ако детето на постъпи в първи клас.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА