54 строителни обекта са проверени във Видинска област през първите шест месеца на годината

54 строителни обекта са проверени във Видинска област през първите шест месеца на годината, съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от Инспекцията по труда. Сектор „Строителство“ от години е идентифициран като рисков както по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа, така и по изпълнение на трудовите правоотношения. След извършените проверки са отстранени от работа 40 лица, поради това, че работят без лични предпазни средства.

За констатирани нарушения, които представляват пряка опасност за здравето на работещите, с акт за спиране са спрени 7 бр. строителни обекта. Установените случаи на работещи без сключени писмено и регистрирани в НАП трудови договори в сектор „Строителство“ за първите шест месеца на годината са 14 бр. при 27 бр. общо за първото полугодие на 2019 г.

През първото полугодие на 2019 г. са констатирани 1353 бр. нарушения от дирекция „Инспекцията по труда“ Видин. Проверени са общо 256 бр. предприятия. По повод постъпили жалби и сигнали, 6 от които анонимни, са проверени 56 бр. предприятия.

Анна ЛОЗАНОВА