57 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 1 945 места са функционирали в Област Благоевград през 2018 г.

Благоевград. 57 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 1 945 места са функционирали в Област Благоевград през 2018 г. Това каза пред Радио „Фокус“ – Пирин Емилия Илиева, началник на отдел „Статистически изследвания“- Благоевград към Териториално статистическо бюро-Югозапад. По думите ѝ в сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения и местата в тях в областта намаляват съответно – с 3.4 и 0.9%. „В градовете детските ясли са 32 със 1 446 места, а в селата – 25 с 499 места. Осигуреността с места в детските ясли в област Благоевград към 31 декември 2018 г. е 23.6%, при 17.3% – средно за страната“, каза още Илиева. Тя добави, че по този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по-висока осигуреност е само област Габрово (26.7%). „През 2018 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ в област Благоевград са постъпили 1 520 деца. В края на годината в детските ясли се отглеждат и възпитават 1 712 деца, от които момчета са 884, а момичетата – 828“, подчерта Илиева. Тя отбеляза, че разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2018 година се запазва без изменения. „Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 90.6%, следван от дела на децата на 1 година – 6.8%“, уточни Илиева.

Ливия НИНОВА