58.1% от жилищата в Област Благоевград са с две и три стаи, най-нисък е процента на едностайните – 8.3

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Благоевград. Преобладаващата част от жилищата в Област Благоевград са с две и три стаи – 58.1%, следвани от жилищата с четири стаи – 18.1%, жилищата с пет и повече стаи – 15.5%, а едностайните са 8.3%. Това каза за Радио „Фокус“ – Пирин Емилия Илиева, началник на отдел „Статистически изследвания“ – Благоевград към Териториално статистическо бюро-Югозапад. По думите ѝ най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, както в градовете, така и в селата съответно – 63.7 и 49.8%. „По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 68.7%, а многостайните с четири и повече стаи (53.1%) – в селата“, каза още Илиева. Тя добави, че според разпределението на жилищата в област Благоевград по години на построяване най-голям е относителният дял на построените жилища в периода 1971 – 1980 г. – 21.8% от общия жилищен фонд (30.7 хил.), следват построените жилища в периодите 1981 – 1990 г. и 1961 – 1970 г. – с 19.6% или 27.5 хил. „Осигуреността с жилища на 1000 души от населението в областта е 456 при средно за страната 561. Най-много жилища на 1000 души от населението са регистрирани в общините Струмяни – 691 и Сандански – 541, а най-малко в община Гърмен – 338“, добави Илиева.

Ливия НИНОВА