Иван Муцевски, началник РУО: Когато се работи за качеството на учителя се  получават  и качествени резултати, и в Смолянска област го показваме

 

Иван Муцевски – началник РУО – Смолян, в интервю за Радио „Фокус” – Смолян.

„Фокус”: Г-н Муцевски, каква беше 2016 г.  за работещите в сферата на образованието в Смолянска област?

Иван Муцевски: Смолянската образователна система изпрати добра година. Една година, в която се повтори и се признаха успехите на различни етапи, на външни оценявания и на матурите. Една година, в която нашите деца бяха водещи в няколко национални изяви, с огромно признание от националните специализирани медии и от професионалистите и сега е важно да запазим резултата. Има неща, които бяха много успешни, като най-трудната международна олимпиада по астрономия, която проведохме заедно с помощта на общината, със 17 държави. Тя е високо призната като най-успешната от последните 21 олимпиади, която беше пак знак за силата на нашата образователна система. Пак ще кажа за един резултат, който се извежда от института за пазарна икономика и това е много тежко мерило за нашата област – процентът на учениците продължили своето образование след осми клас  и дипломирали се на майската сесия в годината на завършването е 86% за област Смолян при под 50% за България. Дори само този показател е изключително важен за областта и показва резултати.

„Фокус”: Споменахте за резултати, а смолянските ученици през 2016 г. за пореден път доказаха, че са едни от най-добрите по успех в страната, видно е от резултатите от външното оценяване и от матурите, на какво според Вас, се дължи този успех?

Иван Муцевски: Този успех първо се  дължи на това, което е описано във всички професионални международни документи и изследвания, които обаче никой в нашето министерство не чете или пък пренебрегва. Ние сме ги хванали за инструмент, а на второ място са традициите, които следваме и които са описани в новия закон за образованието. Новият закон е заложил принципите си на традициите на националните ценности, на доброто владеене на българския език. Ние работим интуитивно и професионално върху всичко това. В добра обществена среда, огромната помощ, която имаме от всички институции и разбира се – професионалният труд. Ние непрекъснато работим за онова, което например германците извеждат като водещо за учителя – „Преподавай компетентно”. Ние сме разбрали това и работим в тази насока защото резултатите на учениците зависят от качеството на учителя. Когато работиш за качеството на учителя, ще получиш качествени резултати и това се вижда.

„Фокус”: Кои бяха най-големите трудности, които срещнахте през годината?

Иван Муцевски: Образованието работи в синхрон с обществени организации и институции и всичко онова, което е обществен съвет и трудностите идват от не много добър работен синхрон с онези първостепенни финансиращи институции, защото там трябва да се разделим и наистина всеки да си изпълнява задълженията. От една страна – ние да се грижим за качеството на учителя и на детето, и за неговото възпитание, а първостепенният финансов разпоредител  трябва да се грижи за покрива, за противопожарната безопасност, за тези неща. Трудностите дойдоха в края на годината. Оказа се, че за пръв път имаме трудност по изплащането на заплатите в значително големи училища и това е тревожно. Това означава, че  или има лош училищен мениджмънд, което по-малко вероятното, или системата на финансиране не работи добре. Ето сега ни предстои 10% увеличение на заплатите и мога да кажа, че и 100% увеличение да има, ако законът не гарантира на 100%, че парите, които се дават за децата и учениците ще отидат при тях, а те не винаги отиват при тях, ако законът не инкриминира това, че ако задържаш или не пратиш парите за тях, то и 100%-тно увеличение да има ние ще имаме финансови проблеми.

„Фокус”: А трудности с въвеждането на Новия  закон за образованието имате ли?

Иван Муцевски: Не, оказахме се на нивото на познанията. Всички нормативни изисквания, които досега ни е наложил новият закон сме спазили и не съществуват неща, които да пречат на развитието спрямо новия закон, който е модерен и ние вървим успешно по него.

„Фокус”: А какво предвиждате като дейности и организация през 2017 г.?

Иван Муцевски: В закона досега имаше нагласи и е много важно от формална гледна точка да довършим някои дейности по закона и това е по вида на училищата. Аз не очаквам да преобразуваме основни в обединени училища каквато е тревогата в цялата страна. На нас ни предстои, ако общините решат, има няколко СОУ-та, които са много маломерни и може би те ще станат в обратна посока обединени училища. Искам да кажа, че ни предстои  нещо важно, и за което работим много – нашето ГПЧЕ да стане езикова гимназия, което е по-горно ниво и което ще дава много по-големи възможности и по-голям приоритет. Предстои ни да утвърдим, ние вече започнахме през 2016 година, и включихме 6 хиляди деца в 400 групи в училището, в 58 училища и това е проектът „Твоят час”. Преподавателите там работят при добро заплащане  – 12 лв. е часът, 4 пъти в седмицата, има гарантирани материали и най-важното, с което смятаме, че ще направим пробива е, че в момента готвим един проект за „Еразъм +” и няколко училища продължават да готвят и другия проект – един голям проект  за „Еразъм +”, намерили сме обучителна организация от Великобритания. Емоционалната интелигентност е онзи дефицит, който е страшен и който не позволява развитие и заедно с тази обучителна организация подготвяме проект пред  „Еразъм +” за 35 млади учители от Смолян, които за две седмици ще бъдат обучавани за емоционалната интелигентност и тази практика ще се принесе в детските градини и училищата. Заедно с това от месец февруари, когато влезе в сила регистърът на квалифициращите организации започваме обучение на абсолютно всички учители по решаване на нова базирана система за решаване на задачи и проблеми. Още нещо много важно искам да кажа. Започваме активно да създаваме качествени европейски ученически съвети, които да си защитават правата. Това което правят баби и чичовци да се държат управленчески с децата и да ги създават по свой образ е недопустимо. Има в Европа ученически организации, обявени са в Бюро, и те са си извоювали правата, а тази година ще направим и тук, още повече, че законът е заложил сериозни възможности и права на ученическите съвети и това ще е другата ни голяма приоритетна задача през новия период.

„Фокус”: Г-н Муцевски, какъв беше приемът?

Иван Муцевски: Като цяло се отчита успешен прием, въпреки  че за пръв път сме с под 10 000 ученици, но искам да кажа нещо много важно, защото това касае и обществото, и родителите, тази година е много специфична, защото за пръв път завършват в историята на България два класа основно образование – 7 клас завършва основно образование и целият ще трябва да бъде разпределен, намерен прием на конкурентни начала, като имаме 800 деца в седми клас и  425 деца в осми клас, които същевременно завършват основно образование и ще трябва да намерят своята реализация, своя прием.  Много е специфична тази дейност.  Някои питат какво ще стане с децата в осми клас, които са сега и които примерно не се справят с материала и имат двойки. Никой не може да отговори в момента. Дават им удостоверение за завършен седми клас.  Аз им предложих тогава както беше в името на Хасан Симеон ІІ всички да минат, но има нерешени проблеми и пред нас стои тежката задача да осигурим приемът и той ще е специфичен, особено за седмокласниците. Там се очакват новости. Знаете ли, че матурата могат да я направят от компютъра вкъщи, ако имат смелостта да го направят и ще бъде честно.  Сяда ученикът и си решава матурата от вкъщи, а  изпитите при седми клас ще бъдат много различни, в три модула, които ще включват и материал, учен в пети и шести клас. Така че по разпределението предстои една много сложна година за всички завършили седми и осми клас, т.е. основно образование.

„Фокус”: Да засегнем и един друг въпрос, който създаде известно напрежение, а именно помощите за ромите, имаше остри реакции от страна на родители, които заявиха, че техните деца в такъв случай са дискриминирани?

Иван Муцевски: Законът и българската конституция са категорични, че по никакъв начин и по никакъв признак не могат да се създават привилегии и ние няма да го допуснем. Друг е въпросът, че полагаме изключителни грижи както и за децата със специални образователни потребности, завършващи седми и осми клас, които ще бъдат насочени от специални комисии за подходящи за тях професии, така и за децата от ромските семейства, при нас е наложена вече практика  да бъдат интегрирани и нямаме проблем. Тук обаче има един голям национален проблем. Голямата грешка е, че се смята, че има сложна, тежка демография, т.е. раждаемост – смъртност. А никой не отчита, включително и за нашия регион, че има тежка миграция. Това е проблемът, а не демографията. Когато се задава грешно въпросът, получаваш и грешни отговори и харчиш милиони. По отношение на интеграцията на ромите, в момента интеграцията не върви, въпреки, че  се похарчени над 120 милиона само от нашето министерство за последните години, защото няма интегрираща общност. Тя е избутана, изселена, няма я там. Като няма към какво да интегрираш какво интегрираш тогава? Това е голяма грешка. В момента трябва да се инвестира, включително вече и в Смолянска област поради миграцията в това да се засилят възможностите на   интегриращата общност, онази общност, която ще приеме, задържи и развие тези дечица. От ромските деца нямаме напуснали, отпаднали от училище и докъдето са техните възможности, ще им бъде предложена подкрепа и възможност за развитие и образование. За нас съм спокоен, ние ще намерим решение и за развитието на ромските деца, но за съжаление тук бизнесът не реагира много. Ние изпълнихме закона, касаещ обществените съвети, те са създадени към училищата. На всички призиви от страна на областния управител към браншовите организации да дадат свои представители за обществените съвети за държавните, професионалните гимназии  нямаше отклик. А общественият съвет е този, който прави учебния план на това училище, т.е. най-прекият механизъм да влияеш върху професионалното образование. За щастие имаме засега един представител на бизнеса, който е готов да участва в проекта за дуално образование. Да имаме и такава паралелка, но там за приема имаме притеснение.

Даниела БОЙКОВА