645 обекти са били проверени от Апелативна прокуратура-Пловдив за спазване на забраната за тютюнопушене и продажбата на алкохол на непълнолетни

Пловдив. 645 заведения и търговски обекти са били проверени от Апелативна прокуратура-Пловдив за спазване на забраната за тютюнопушене и продажбата на алкохол на непълнолетни. Това съобщиха за Радио „Фокус” Пловдив от общината. В изпълнение на указание на Върховна административна прокуратура е била извършена проверка относно спазване на изискванията на Закона за здравето за забрана за продажбата на алкохол на непълнолетни и тютюнопушенето в закрити обществени места, както и за спазване на санитарно-хигиенните условия в дискотеките. Инспекцията се извърши по реда на Закона за съдебната власт и чрез съвместни действия с  Регионалните здравни инспекции и Районните управления на полицията.
В област Пловдив са били проверени 199 обекта, в област Стара Загора – 23, в Пазарджик – 20, Хасково – 213, Кърджали – 72, Смолян – 118. Констатирани са общо 28 нарушения на Закона за здравето, свързани със забраната за продажба на алкохол на непълнолетни и на тютюнопушене на закрити обществени места. Издадени са 25 акта за установяване на административно нарушение срещу физически лица и един на юридическо лице.  Общо изготвените наказателни постановления са 12 и са връчени 11 предписания на собственици на търговски обекти и заведения.
За област Пловдив са били съставени 11 акта за административни нарушения спрямо 11 лица за неспазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места. Издадени са седем предписания на собственици на заведения за осигуряване на стриктно спазване на забраната за тютюнопушене.
За област Пазарджик са констатирани две нарушения за тютюнопушене от клиенти на заведения, съставени са два акта и е издадено наказателно постановление за глоба в размер от 300 лв.
В област Хасково са съставени седем акта на физически лица за нарушаване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места, а в област Смолян пет акта за същото нарушение.
В областите Стара Загора и Кърджали не са констатирани нарушения.
Настоящата проверка е извършена през месеците октомври, ноември и декември 2016 г. , като инспектиращите са установили, че нарушенията по горепосочените текстове от закона са намалели значително в сравнение с инспекции от предишни периоди, което е следствие на засиления контрол.
Цветана ТОНЧЕВА