67 са въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през първото тримесечие на 2018 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през първото тримесечие на 2018 г. е 67, а новопостроените жилища в тях са 349. Това съобщиха от пресцентъра на Териториално статистическо бюро – Североизток.  Спрямо първото тримесечие на 2017 г. сградите са с 11 по-малко, или с 14.1%, а жилищата в тях намаляват със 111, или с 24.1%.  От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 83.6%, с тухлена – 13.4%, с панелна – 1.5%, а с друга – 1.5%

Област Варна е на трето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите Пловдив – 89 сгради с 290 жилища и Бургас – 70 сгради с 249 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (52.7%), следват тези с три стаи (24.4%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – 3.7%.