68 сигнала за насилие над непълнолетни са постъпили за година в Отдела за закрила на детето във Варна

68 сигнала, свързани с насилие над непълнолетни са постъпили през 2018 година в Отдела за закрила на детето във Варна. От тях, в 28 от случаите е предприета някаква мярка за закрила. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна ръководителят на социалното звено Анна Конукова. По думите й, най-често се получават сигнали от самите родители. Макар че най-често и насилието е извършено от родителя. „Това обикновено става, когато родителите са в развод, в  процес на раздяла или вече живеят разделени. Също често органите на полицията ни сигнализират, защото до тях стига информация за оставени без надзор деца или пък, станали обект на някаква форма на насилие“, обясни Анна Конукова. По нейна информация, през миналата година в пет случая се е наложило свикване на екипи за работа по координационния механизъм за работа с деца с риск или такива, станали обект на насилие. В 24 от всички подадени сигнали са били свързани с физически посегателства, 3 – за сексуално насилие, 31 – за психическо насилие и 10 – за пренебрегване. В най-много от случаите този, който упражнява някакъв вид сила е бащата – в 13 от тях. В шест от случаите насилието е оказано от страна на майката, в три – от съжителстващо с родителя лице и в други четири от съсед или друг познат на детето. При десет от подадените сигнали се е наложило взаимодействие с прокуратурата, допълни Анна Конукова. По един от тях е заведено дело, а по друг – досъдебно производство.

Диана СТОЕВА