Здравните инспектори от Регионална здравна инспекция Пазарджик отбелязват своя професионален празник

Пазарджик. Здравните инспектори от Регионална здравна инспекция Пазарджик отбелязват своя професионален празник, съобщиха от РЗИ. Инспекторите са едни от специалистите, които се грижат за опазване на общественото здраве, осъществявайки държавната здравна политика. Част от дейността им е свързана с дейности по профилактиката на болестите и промоция на здраве, реализирането на ефективен епидемиологичнен надзор за намаляване на заболеваемостта и последствията за здравето от инфекциозните заболявания. Извършват контрол за спазване и изпълнение на установените с нормативни актове здравни изисквания за обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда, вземат проби от продукти и стоки, съставят актове при установяването на административни нарушения и др. Събират, регистрират, обработват и съхраняват данни за нуждите на националната система за здравеопазване. Работата им отговорна, често свързана с трудности, риск и конфликти.