74 безработни лица ще бъдат включени в заетост по регионалната програма за заетост на област Варна

Снимка: Радио "Фокус" - Варна

74 безработни лица ще бъдат включени в заетост по регионалната програма за заетост на област Варна. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ във Варна. През месец юни стартира изпълнението на регионалната програма за заетост на област Варна, изготвена на база предложения от областна и общинските администрации. Целта на програмата е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила чрез разкриване на работни места за безработни лица от неравностойните групи на пазара на труда. Програмата ще се реализира на територията на 12-те общини.

В регионалната програма на област Варна ще бъдат включени в заетост общо 74 безработни лица с осигурена заетост за 6 месеца, 44 от които на пълен работен ден и 30 – на 4-часов работен ден. Предвидените в програмата общополезни дейности включват: комунално-битово обслужване, почистване и поддържане на общински сгради, градски паркове, зони за отдих, детски площадки и гробищни паркове.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА