78 заглавия старопечатна учебна литература ще дигитализира НЧ „Надежда 1869“ във Велико Търново

Снимка: Радио "Фокус" - Велико Търново

Велико Търново. 78 заглавия старопечатна учебна литература ще дигитализира НЧ „Надежда 1869“ във Велико Търново. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Ивелина Митева, библиотекар при читалището. Дейностите ще се извършат по проект, разработен от културната институция и спечелен пред Национален фонд „Култура“. Финансирането е на стойност 10 000 лева. Със средствата ще се направят дигитални копия на съхраняваните от читалището учебници, използвани в българските училища през периода на Възраждането. От НЧ „Надежда 1869“ ще използват експертността в тази сфера на своите колеги от РБ „П. Р. Славейков“. Дейностите ще се извършат в дигитален център „Север +“ на великотърновската библиотека.  През 2015 година библиотеката заедно с още десет партньора – големи обществени библиотеки с богати фондове, както и специализирани организации, работещи в областта на културата и междукултурната интеграция стартираха изпълнението на проект „Дигитална културна съкровищница „Север +“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България“.   Чрез Дигиталния център на библиотеката, реализиран благодарение на проекта, се извършва прецизна дигитална конверсия на специализираните фондове на участващите партньорски организации.

„Чрез проекта тази колекция старопечатни издания – образци на българското образование през епохата на Възраждането, ще станат достояние на широката общественост. Те ще бъдат включени в Дигиталната съкровишница „Север +“. Така нашето книжно богатство, което съхраняваме,  ще бъде представено редом с това на библиотеките от Централен Северен района на България, а освен това и изследователи от цялата страна и от чужбина ще имат достъп до него“, допълни Митева.

Надежда КРЪСТЕВА